مرکز آموزش کوتاه مدت

ایجاد فضای تعاملی و ارتباطات علمی میان نخبگان جهان اسلام در حوزه های فقه اهل البیت علیهم السلام