دانشگاه عدالت

تربيت استادان، محققان و مدرسان اسلام‌ شناس و آگاه به مسايل و مقتضيات زمان به ويژه در زمينه فقه، حقوق، اقتصاد، مديريت و ساير عرصه‌ هاي علوم انساني- اسلامي با رويكرد تحولي مبتني بر جهان‌ بيني اسلامي، توسعه و تقويت پژوهش‌ هاي بنيادي، كاربردي و تطبيقي در جهت نظريه پردازي در رشته‌هاي مختلف علوم و معارف اسلامي مورد نياز جهان اسلام به ‌ويژه در عرصه نظام‌ سازي بر اساس معارف اسلامي، تقويت و نيل به پاسخ به شبهات و كرسي‌هاي نقد و گفتگوي شايسته در چارچوب اهداف و مأموريت‌هاي دانشگاه، دستيابي به علم بومي (ايراني ـ اسلامي) با نگاه انتقادي ـ علمي به نظريه‌هاي ترجمه‌اي در زمينه‌هاي علوم انساني و تلاش در جهت نشر فرهنگ اسلامي و معارف اهل بيت(ع) جزء اهداف عالیه تاسیس آن اعلام شده است.
این دانشگاه قرار است دانشجویان را در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري پس از اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پذیرش کند و تأسيس دانشكده‌ها و پژوهشكده‌هاي وابسته در داخل و خارج از كشور نیز مورد تاکید بنیانگذاران این دانشگاه است.
بر اساس این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مركز دانشگاه در شهر تهران است و پس از ثبت در اداره ثبت شركت‌ها و مؤسسات غيرتجاري تهران، داراي شخصيت حقوقي و استقلال اداري و مالي مي‌ شود.
اركان دانشگاه عدالت شامل هيأت مؤسس، هيأت امنا، رئيس دانشگاه و شوراي دانشگاه بوده و اعضاي هيأت مؤسس عبارتند از آيت‌الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي رئيس هيأت مؤسس، حجت ‌الاسلام دكتر سيدمحمدرضا امام، حجت‌الاسلام محمدحسين بيات، حجت ‌الاسلام خليل قبله‌اي خويي، دكتر عليرضا جمشيدي، دكتر سيامك ره پيك و دكتر پرويز داوودي.
طبق ابلاغیه رییس جمهور، تركيب هيأت امنای این دانشگاه غیردولتی شامل نماينده تام‌الاختيار وزير علوم، تحقيقات و فناوري، استاندار يا مشاور يا معاون وی، دو تن از اعضاي هيأت مؤسس و سه تن از اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي در مرتبه استاديار و يا بالاتر خواهند بود.
رئيس هيأت امناء نیز با پيشنهاد اعضاي هيأت امنا و با تأييد و ابلاغ رئيس هيأت مؤسس تعيين مي‌ شود. همچنین رئيس دانشگاه از ميان اعضاي هيأت علمي و يا مدرسين حوزوي كه به تأييد شوراي عالي حوزه علميه رسيده‌اند، به پيشنهاد هيأت امنا، تأييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و با حكم رئيس هيأت مؤسس براي مدت چهار سال منصوب مي ‌شود و موظف است به طور تمام وقت در خدمت دانشگاه باشد.
نحوه جذب داوطلبان عضويت در هيأت علمي دانشگاه و تعيين صلاحيت علمي و عمومي آنها تابع ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقيقات وفناوري و هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده و پذیرش دانشجو نیز با آزمون عمومي يا اختصاصي به شيوه‌ اي كه وزارت مذكور تعيين مي‌ كند صورت مي ‌پذيرد.