آخرين مطالب

سر مكنون تحليلى بر سيره عملى امام سجاد (عليه السلام)
سيد محمد باقر هاشمى شاهرودى

چرایی بعضی ابهامات در زندگی امام سجاد علیه السلام

یکی از ابهامات درزندگی حضرت، ابهام درباره سن آن جناب در واقعه کربلاست. مورخین درباره سن ایشان هنگام حادثه دردناک کربلا اختلاف نظر دارند. برخی امام را در کربلا کودک دانسته اند در حالی که قول مشهور نوشته اند که حضرت بیست و ---  ساله بودند که در کربلا حضور یافتند.

طبری در این باره آورده است که ابن زیاد نمی دانست که آیا حضرت به سن بلوغ رسیده است یا نه. باید علت این اختلاف تبیین شود، چرا که هر یک از این اقوال آثار خاص خود را به دنبال خواهد داشت.

به نظر می رسد آن قدر بیماری در کربلا بر حضرت اثر کرده بود که مانند نوجوانی دیده می شدند، در حالی که امام محمد باقر علیه السلام که در کربلا حضور داشتند پنج ساله و عمر شریف حضرت سجاد علیه السلام در آن زمان بیست و سه سال بود.

شاید این اختلاف در سن حضرت که آن جناب را نوجوان پنداشتند و از شهادت حضرت صرف نظر کردند، از این رو باشد که جان آن جناب حفظ شود و بقیه امامت باقی بماند.

حضرت علی اکبر علیه السلام جان پناه اما سجا علیه السلام

امام سجاد در زمان حیات اما حسین علیه السلام چندان بروز و ظهور نداشتند و کمتر از ایشان گفتگو می شد و بیشتر امور در دست حضرت علی اکبر علیه السلام بود وهمه، ایشان را می شناختند.

طبری در گزارش مجلس عبدالله بن زیاد می نویسد:

وقتی که اسرا بر عبیدالله وارد شدند، عبیدالله خطاب به علی بن حسین گفت: نامت چیست؟ فرمود: من علی بن حسین هستم. ابن زیاد گفت مگر علی در کربلا کشته نشد؟!

کسی امام سجاد را نمی شناسد، در کربلا همه تمرکزها روی جناب علی اکبر علیه السلام بود. حتی معاویه نیز گذشته بر این باور بود که شایسته امامت و خلافت، ایشان است. لذا روز عاشورا آنحضرت را با شمشیرهایشان پاره پاره کردند ( فَقَظَعُوهُ بِأسیافِهِم) تا سید الشهداء علیه السلام ادامه ای نداشته باشد تا امامت را به عهده بگیرد. گویا بنی امیه میثاق نانوشته ای بسته بودند که هر کس می خواهد زمام امامت را در دست بگیرد از بین ببرند. در نتیجه تمامی بنی هاشم به جز زین العابدین علیه السلام را در عاشورا شهید کردند.