صفحه نخست / صحيفه عدالت
محیط زیست

محیط زیست

گزیده بیانات مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی پیرامون محیط زیست

مشکلات و چالشهای دستگاه قضایی

مشکلات و چالشهای دستگاه قضایی

گزیده بیانات مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی پیرامون مشکلات و چالش های دستگاه قضایی

برخی چالشها و مسائل فراروی نظام جمهوری اسلامی ایران

برخی چالشها و مسائل فراروی نظام جمهوری اسلامی ایران

گزیده بیانات مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی پیرامون برخی چالشها و مسائل فراروی نظام جمهوری اسلامی ایران

مقابله با مفاسد اقتصادی

مقابله با مفاسد اقتصادی

گزیده بیانات مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی پیرامون مقابله با مفاسد اقتصادی

قانون و قانون گذاری

قانون و قانون گذاری

گزیده بیانات مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی پیرامون قانون و قانون گذاری

عدالت

عدالت

گزیده ی بیانات مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی پیرامون عدالت

نظام قضای اسلامی

نظام قضای اسلامی

مجموعه بیانات مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شاهرودی پیرامون نظام قضای اسلامی

مشکلات و جالشهای دستگاه قضائی

مشکلات و جالشهای دستگاه قضائی

گزیده ی بیانات مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شاهرودی پیرامون مشکلات و چالش های دستگاه قضایی و برخی راهکارهای بهبود عملکرد آن

توسعه قضائی

توسعه قضائی

مجموعه بیانات مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی پیرامون توسعه قضایی

ضابطین و ضرورت تشکیل پلیس قضایی

ضابطین و ضرورت تشکیل پلیس قضایی

گزیده ی بیانات مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شاهرودی پیرامون ضابطین و ضرورت تشکیل پلیس قضایی

سیاست جنایی و سیاست کیفری اسلام

سیاست جنایی و سیاست کیفری اسلام

گزیده بیانات مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی پیرامون سیاست جنایی و سیاست کیفری اسلام

زندان زدایی و حبس زدایی

زندان زدایی و حبس زدایی

مجموعه بیانات مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی پیرامون زندان زدایی و حبس زدایی

وکالت

وکالت

مجموعه بیانات مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شاهرودی پیرامون وکالت

مواد مخدر و جوانان

مواد مخدر و جوانان

مجموعه بیانات مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شاهرودی پیرامون مواد مخدر و جوانان

حقوق شهروندی

حقوق شهروندی

مجموعه بیانات مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی پیرامون حقوق شهروندی

با ما در ارتباط باشید

برای اطلاع از مطالب جدید لطفا در خبرنامه سایت عضو شوید...