مواد مخدر و جوانان

مواد مخدر و جوانان

با این وصف شما می دانید که تجارت مواد مخدر یکی از جرائم سازمان یافته مافیایی بین المللی است و مبارزه با آن کار آسانی نیست. همه کشورها بایستی در این خصوص با هم هماری کنند. ما احساس می کنیم که بعضی از کشورهای اروپایی متاسفانه در موضع مواد مخدر به صورت دوگانه برخورد می کنند، از یک طرف شعار مبارزه را می دهند ولی از طرف دیگر شرکتها و مجموعه هایی را که در افغانستان و جاهای دیگر کشت خشخاش می کنند، تایید می کنند.

با ما در ارتباط باشید

برای اطلاع از مطالب جدید لطفا در خبرنامه سایت عضو شوید...