مشکلات و چالشهای دستگاه قضایی

مشکلات و چالشهای دستگاه قضایی

امروز در دنیا سعی می شود مدیریت نظام مند و سیستماتیک اعمال شود نه سلیقه ای و شخصی. البته توان های شخصی افراد هم خیلی موثر است، ولی سعی میکنند توان های فردی را هم به نحوی در قالب سیستم مطرح کنند. در بخش ستادی دستگاه قضایی این شیوه شروع شده و کارهای بسیار ارزنده و اصولی در شرف انجام است، ولی موفقیت مدیریت ستادی مرهون موفقیت کادر قضایی است، جان دستگاه قضایی، کادر قضایی است. هر قدر کادر قضایی از نظر دانش نظری و مهارت علمی، تقوا، قاطعیت، اشراف بر اخلاق قضایی و مردمداری، هوشمندی، استفاده از تکنیک ها و روش های پیشرفته روز، ارتقا پیدا کند قطعا نظام قضایی کارآمدتر و موفق تر خواهد بود.

با ما در ارتباط باشید

برای اطلاع از مطالب جدید لطفا در خبرنامه سایت عضو شوید...