مشکلات و جالشهای دستگاه قضائی

مشکلات و جالشهای دستگاه قضائی

امروز در دنیا سعی می شود مدیریت نظام مند و سیستماتیک اعمال شود نه سلیقه ای و شخصی، البته توان های شخصی افراد هم خیلی موثر است. ولی سعی می کنند توان های فردی را هم به نحوی در قالب سیستم مطرح کنند. در بخش ستادی دستگاه قضایی این شیوه شروع شده و کارهای بسیار ارزنده و اصولی در شرف انجام است، ولی موفقیت مدیریت ستادی مرهون موفقیت کادر قضای است. جان دستگاه قضایی، کادر قضایی است. هرقدر کارد قضایی از نظر دانش نظری و مهارت عملی، تقوا، قاطعیت، اشراف بر اخلاق قضایی و مردم داری، هوشمندی، استفاده از تکنیک ها و روش های پیشرفته روز ارتقاء پیدا کند، قطعا نظام قضایی کارآمد تر و موفق تر خواهد بود.

با ما در ارتباط باشید

برای اطلاع از مطالب جدید لطفا در خبرنامه سایت عضو شوید...