محیط زیست

محیط زیست

دولت ها حق ندارند برای درآمد بیشتر نسل آینده بشر را نابود کنند. در تعالیم دین آمده که نه فقط باید محیط زیست حفظ شود بلکه باید بهسازی شود. هر چه در آباد کردن محیط زندگی مادی بشر موثر است باید رشد پیدا کند.

حفاظت محیط زیست مرحله اول است. مرحله دوم توسعه و بهسازی و تکثیر محیط زیست مورد نیاز انسان هاست.

با ما در ارتباط باشید

برای اطلاع از مطالب جدید لطفا در خبرنامه سایت عضو شوید...