قانون و قانون گذاری

قانون و قانون گذاری

بحث جرم زدایی یکی از سیاست های اساسی قوه قضائیه است که در سیاست های کلان قوه قضائیه که در مجمع تشخیص تصویب شده، نیز آمده است. خیلی از عناوین مجرمانه ای که در قوانین آمده یا در اصل مجرمانه نیست و یا اگر هم هست بایستی ممنوعیتی داشته باش، در حد جرم نیست. بلکه در حد تخلفات انتظامی و اداری است که در هیئت های صنفی قابل حل و فصل است و نیازی نیست که به عنوان یک جرم تلقی شود و با تشریفات قضایی پر هزینه ای که داریم به آن رسیدگی و برایسش مجازات زندان تعیین شود. سیاست جرم زدایی دنبال این ست که این قبیل عناوین که متاسفانه در قوانین ما زیاد هم هست، بازنگری شود و تحت عنوان تخلفات اداری و انتظامی و صنفی در دستگاه های دیگر به آن ها رسیدگی شود.

با ما در ارتباط باشید

برای اطلاع از مطالب جدید لطفا در خبرنامه سایت عضو شوید...