عدالت

عدالت

قانون عادلانه و ساختار کارآمد به تنهایی کافی نیست، بلکه نیاز به مجریان عادل و لایق دارد. منظور از مجریان، همان کادر قضایی و اجرایی است که می خواهند قانون عادلانه الهی را اجرا کنند. اگر مجری آگاه و لایق و کارآمد نباشد، قانون عادلانه و متناسب با نیاز بشریت و ساختار تشکیلات موفق به تنهایی نمی تواند عدالت را در جامعه اجرا کند. پس در دستگاه قضایی، اصلی ترین عامل، عامل انسانی است و آن دو عامل دیگر ابزارند؛ عاملی که پویایی دارد و می تواند از قانون استفاده درست و نادرست کند، مجری است.

با ما در ارتباط باشید

برای اطلاع از مطالب جدید لطفا در خبرنامه سایت عضو شوید...