زندان زدایی و حبس زدایی

زندان زدایی و حبس زدایی

در فقه ما موارد کیفر زندان بسیار محدود شده است. اکثر مجازات ها یا بدنی است یا مالی است، یا قصاص و اعدام است. در مجازات زندان، معمولا هیچ یک از این سیاست های کیفری اسلام رعایت نمیشود، وقتی کسی را زندان میکنیم، به تمام خانواده او آسیب می رسد. شاید آسیبی که به خانواده او می رسد بیش از آسیبی باشد که به خودش میرسد، در حالی که آنان که بی گناه هستند. گفتیم یکی از سیاست های کیفری اسلام این است که مجازات زندان فقط باید متوجه شخص مجرم باشد، او را باید کیفر کرد نه دیگران را.

با ما در ارتباط باشید

برای اطلاع از مطالب جدید لطفا در خبرنامه سایت عضو شوید...