حقوق شهروندی

حقوق شهروندی

قانون اساسی ما بسیار مترقی و عالی و ارزش مدار و عدالت محور است. در فقه اسلام نیز بر عدالت قضایی و حفظ حقوق و کرامت انسان است. در عمل نیز تابلوی تاریخی درخشانی مثل قضاوت های امیرالمومنین علیه السلام را داریم که هر انسانی اعم از مسلمان و غیره مسلمان را شیفته آن حضرت می کند.

با ما در ارتباط باشید

برای اطلاع از مطالب جدید لطفا در خبرنامه سایت عضو شوید...