بیانات حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی(ره) دست کشیدن از حقوق اسلامی به نام حقوق بشر اسلامی جهالت است

بیانات حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی(ره) دست کشیدن از حقوق اسلامی به نام حقوق بشر اسلامی جهالت است

بیانات حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی(ره) دست کشیدن از حقوق اسلامی به نام حقوق بشر اسلامی جهالت است

از همه امکانات علمی-آموزشی میشود برای زنان استفاده کرد بلکه باید استفاده کرد و در بعضی موارد فریضه است. به عنوان نمونه پزشکی یکی از علوم واجب است در اسلام، هم بر مردان و هم بر زنان واجب است. متاسفانه چون ما روشها و متولوژی خود درمسائل علوم تجربی و علوم روز را از غرب گرفتیم، بعضی ها خیال میکنند که ما باید شیوه های رفتاری و فرهنگی خود را هم از غرب بگیریم و متاسفانه هنوز هم این چنین فکری دارند

ارسال نظر

با ما در ارتباط باشید

برای اطلاع از مطالب جدید لطفا در خبرنامه سایت عضو شوید...