حقوق شهروندی

حقوق شهروندی

قانون اساسی ما بسیار مترقی و عالی و ارزش مدار و عدالت محور است. در فقه اسلام نیز بر عدالت قضایی و حفظ حقوق  و کرامت انسان ها تاکید شده است. اصل برائت، اصل توقیفی بودن جرم، بی طرفی قاضی و د ستگاه قضایی، مساوات بین طرفین در محاکمه، اخلاق و اوصاف قاضی که برای قضات در فقه ما آمده همه حاکی از تاکید اسلام بر رعایت حقوق و کرامت انسان است. در عمل نیز تابلوی تاریخی درخشانی مثل قضاوت های امیرالمومنین علیه السلام را داریم که هر انسانی اعم از مسلمان و غیر مسلمان را شیفته آن حضرت می کند.

ارسال نظر

با ما در ارتباط باشید

برای اطلاع از مطالب جدید لطفا در خبرنامه سایت عضو شوید...