بیداری اسلامی

بیداری اسلامی

امروز چشم امید همه مسلمانان جهان به ملت ما دوخته شده است الگویی را که ملت شریف و مومن ما توانسته است به دنیا معرفی کند الگو حکومت اسلامی و مدیریت اسلام ناب محمدی، بر اساس فقاهت علوی است. این الگو نه تنها در دوران نهضحت، ذهن اندیشمندان و صاحب نظران و کسانی را که سال ها در مبارزات اسلامی کار کرده بودند به خود جذب کرد، بلکه در دوران حکومت اسلامی نیز تجربه ای نوین را به دنیا عرضه داشت. در این تجربه حکومت، از یک طرف فقه ناب اسلامی مبنای همه تصمیم گیری ها و سیاست های خرد و کلان جامعه قرار میگیرد و از طرف دیگر از همه نهادها و قالب های جدید زندگی و روابط اجتماعی به بهترین وجهی استفاده می شود.

ارسال نظر

با ما در ارتباط باشید

برای اطلاع از مطالب جدید لطفا در خبرنامه سایت عضو شوید...